Čarodějnice

leták ke stažení

Autor: Roald Dahl
Režie: David Vacke
Účinkují:
verze pro Moravu –
Irena a David Vackovi
verze pro Čechy – Marie Radová, Vojtěch Bartoš nebo Ondřej Vacke  (leták k tisku)

Kniha Roalda Dahla (autor knihy Karlík a továrna na čokoládu,…) vypráví dramatický a trochu strašidelný příběh chlapce a jeho babičky. Příběh je zahrán do nejnapínavějšího okamžiku…v sále je vždy ticho, že byste slyšeli spadnou špendlík… a je konec představení – děti jsou tak „vybídnuty“ k dočtení si celé knihy.

Délka představení:
30 minut

Technické požadavky:
lavice či stůl, jedna židle, prostor min. 2 x 3 metry

Vhodné pro 1. stupeň ZŠ

Kontakt pro informace nebo objednávky:
Morava-  dvacke@pierrot.cz
Čechy – ovacke@pierrot.cz

V našich scénických čteních účinkují vždy jen profesionální herci.
U čtení pro děti se jedná se o divácky velmi atraktivní, přitom technicky záměrně jednoduchá představení, která děti motivují k vytvoření si vlastního scénického čtení a také k přečtení si celé „představované“ knihy. Vytváření vlastního scénického čtení vede děti k aktivní četbě, rozvíjí jejich fantazii vyjadřovací schopnosti (dikce, důrazy na předložku, apod.), učí je souhře a komunikaci, zbavuje studu z veřejného projevu, při výrobě rekvizit může podpořit také výtvarnou kreativitu a zručnost.