Zahraniční zájem o naše scénická čtení

Mlha hustá tak, že zakryla i jinak nepřehlédnutelný Oravský hrad, přivítala herce Jiřího Hejcmana a Davida Vackeho při první zahraniční cestě se scénickým čtením. „Cestou tam jsme se vážně divili, že nejedeme kolem této oravské dominanty a teprve při návratu, kdy již vládlo krásné, sluncem prozářené podzimní počasí, jsme pochopili, že jsme projížděli po silnici vedoucí jen několik desítek metrů od skály, na které se samotný hrad pyšně tyčí – leč v ranní mlze jsme byli rádi, že vidíme aspoň tu silnici…“
I přes nepřízeň počasí dorazila výprava naší agentury na místo určení – do obce Babín, vzdálené od Oravského hradu asi 10 kilometrů – dokonce s mírným předstihem. Do sálu místního kulturního zařízení mířily děti nejen ze zdejší základní školy, ale také z dalších pěti pozvaných škol, aby nejprve shlédly naše scénické čtení „Z pohádek Miloše Macourka“ a pak se postupně samy představily na jevišti v nultém ročníku přehlídky scénického čtení. Jiří a David zasedli v porotě a na závěr celé přehlídky zhodnotili jednotlivá představení a vyhlásili čerstvé držitele ocenění.
„Mám velkou radost, že naše scénická čtení tak úspěšně inspirují a motivují k aktivní hře s knihou. A to jak děti, tak pedagogy. Podobný festival uspořádali asi před rokem na základě našich pravidelných návštěv v Huslenkách na Valašsku, kde byla přítomná i paní ředitelka z Babína – a tak se naše knižní „osvěta“ šíří dál do světa,“ zakončil zřejmě nechtěným rýmem vyprávění David Vacke, kterému se dostalo ujištění, že za rok do Uherského Hradiště opět přiletí oravská pozvánka.