kontakt

Umělecká agentura Pierrot
http://www.pierrot.cz

SÍDLO FIRMY

Ivan Vacke
Košíky 52
Traplice 687 04

DORUČOVACÍ ADRESA

David Vacke
Větrná 871
686 01 Uherské Hradiště

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Scénické čtení:
David Vacke
Větrná 871
68605 Uherské Hradiště
IČO 11745223
č. ú.: Česká spořitelna 3154007153/0800

Ostatní produkce:
Ivan Vacke
Košíky 52
Traplice 687 04
IČO: 440 22 140
č. ú.: ČSOB 159923579/0300

OBJEDNÁVKY A KONZULTACE

Inscenace pro děti a dospělé,
hudební produkce, technika

David Vacke
Telefon:+420 603 185 927
E-mail: pierrot@pierrot.cz

Scénické čtení
David Vacke
Telefon: +420 603 185 927
E-mail: dvacke@pierrot.cz

Inscenace 3 strážníci
Ondřej Vacke
Telefon: +420 777 095 990
E-mail: ovacke@pierrot.cz

MARKETING

Martina Lovecká
E-mail: mlovecka@pierrot.cz