Alenka v kraji divů

„Máslo kolečkům nesvědčí!“

leták ke stažení

V současné chvíli platí nabídka pouze pro Prahu.

autor: Lewis Carroll
hrají: Vojta Bartoš, Ondřej Vacke
režijní spolupráce: Zuzana Burianová
překlad: A. a H. Skoumalovi

Dva kamarádi se setkávají k svačině. Jejich zvědavost a chuť utíkat za bílým králíkem je ale silnější, než cokoli jiného. Provádějí nás světem fantastické knihy Lewise Carrolla, jež je oslavou dětské hry a fantazie. Utíkejte rychle za nimi!  Inscenované čtení známého dobrodružného příběhu pro děti od 5ti do sta let.

Délka představení:
40 minut

Technické podmínky:
min. prostor 3 x 3 m

Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ a dospělé publikum.

Kontakt pro informace a objednávky:
ovacke@pierrot.cz