Dobrodružství pavouka Čendy

leták ke stažení

Autor: Pavel Čech
Režie: David Vacke
Účinkují: Jiří Hejcman nebo Ondřej Vacke, Irena Vacková nebo Tereza Hrabalová nebo Barbora Moučková, a David Vacke

Pavla Čecha není třeba příznivcům české literatury a výtvarného umění představovat. Jeho osobitá poetika zanechává v mnoha dětských i dospěláckých duších již dlouhá léta nesmazatelnou stopu. V poetickém a rozverném příběhu jsou využity zvětšené reprodukce krásných ilustrací autora – dětem je tak ukázána možnost zapojit do scénického čtení obrázky ze čtené knihy, případně i obrázky vlastní (na papíře či tabuli, apod.)Kniha má další pokračování (2. a 3.díl), které si děti mohou následně přečíst.

Délka představení:
35 minut

Technické požadavky:
lavice či stůl, jedna židle, prostor min. 2 x 4 metry

Vhodné pro MŠ – 5. třídu ZŠ

Kontakt pro informace nebo objednávky:
dvacke@pierrot.cz

V našich scénických čteních účinkují vždy jen profesionální herci.
U čtení pro děti se jedná se o divácky velmi atraktivní, přitom technicky záměrně jednoduchá představení, která děti motivují k vytvoření si vlastního scénického čtení a také k přečtení si celé „představované“ knihy. Vytváření vlastního scénického čtení vede děti k aktivní četbě, rozvíjí jejich fantazii vyjadřovací schopnosti (dikce, důrazy na předložku, apod.), učí je souhře a komunikaci, zbavuje studu z veřejného projevu, při výrobě rekvizit může podpořit také výtvarnou kreativitu a zručnost.