Útěk Kryšpína N.

trailer

leták ke stažení
plakát ke stažení

Hrají: Tereza Hrabalová nebo Barbora Moučková, a David Vacke
Režie: David Vacke

Zásluhou knihy populární české spisovatelky Ivony Březinové se stáváme svědky napínavého vyšetřování a pátrání po zmizelém Kryšpínovi. V „přímém přenosu“ se odkrývají nenápadné detaily i zásadní události týkající se nejen samotného Kryšpína, ale také vztahů mezi jeho spolužáky a v jeho rodině. Proč utekl ze školy v přírodě, proč nemá ve třídě kamarády, a podaří se jej nalézt včas? V tomto scénickém čtení ukážeme divákům, že divadelní atmosféru lze vytvořit i bez použití rekvizit a kostýmů, jen za pomoci práce s prostorem a hereckým výrazem.

Délka představení: 35 minut
Technické požadavky:
prostor min. 2 x 3 metry

Vhodné pro 3. – 9. třídu ZŠ
Informace a objednávky: dvacke@pierrot.cz
tel. +420 603 185 927

V našich scénických čteních účinkují vždy jen profesionální herci.
U čtení pro děti se jedná se o divácky velmi atraktivní, přitom technicky záměrně jednoduchá představení, která děti motivují k vytvoření si vlastního scénického čtení a také k přečtení si celé „představované“ knihy. Vytváření vlastního scénického čtení vede děti k aktivní četbě, rozvíjí jejich fantazii vyjadřovací schopnosti (dikce, důrazy na předložku, apod.), učí je souhře a komunikaci, zbavuje studu z veřejného projevu, při výrobě rekvizit může podpořit také výtvarnou kreativitu a zručnost.